Vuxenleksaker med garanti

Taboo lämnar mellan 1år till 5 års produktgaranti på utvalda sexleksaker / dildos  

 

Hur länge varar garantin?

Garantin varar i ett till fem år från det datum då din sexleksak / dildo köptes antingen i butiken på S.Förstadsgatan 81 Malmö eller här på www.taboo.se. spara ditt ursprungliga inköpskvittot detta behövs som inköpsbevis. Om arbete utförs enligt garantin förlängs inte garantitiden för produkten eller för de nya delarna. Dessa garantivillkor gäller för inköp gjorda från och med den 1/10 2015.

 

Vad omfattar garantin ?

Garantin omfattar material- och produktionsfel. Garantin gäller från det datum då din sexleksak / dildo köptes i butiken eller på nätet.

Garantin täcker mekaniska delar som påverkar produktens funktionalitet.

 

Vad omfattas inte av garantin ?

Den täcker inte kosmetiska skador orsakade av slitage eller skada orsakad av olycka, missbruk eller försummelse. 

Alla försök att öppna eller ta isär produkten (eller dess tillbehör) gör garantin ogiltig. För att åberopa garantin krävs rimliga bevis på att datumet för ansökan faller inom garantiperioden. För att validera din garanti måste du spara ditt ursprungliga inköpskvitto. Oavsiktliga skador som orsakats av främmande föremål eller ämnen, skador som uppstår i samband med rengöring eller felaktigt glidmedel.

 

Vad gör vi för att rätta till felet ?

Om felet bedöms vara omfattat av garantin blir du ersatt med en ny eller eller jämförbar produkt. Vid garantiärende via postorder så står kunden alltid för returporto.

Om produkten inte längre säljs av butiken erbjuds en lämplig ersättningsprodukt. Det är leverantören som bestämmer vad som utgör en lämplig ersättningsprodukt.

Taboo S.Förstadsgatan 81 21420 Malmö 040-97 64 10 Info@taboo.se  www.taboo.se 

SPARA KVITTOT! Det är ditt köpbevis och måste kunna visas upp för att garantin ska gälla. Vissa leverantörer kräver även att kartongen skall sparas vid ett garantiärende.

 

(Här finns alla sexleksaker med garanti)